Blok informacyjny

Aktualnie znajdujesz się: Strona główna >> ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.).

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1022F na rzece Obrzyca w m. Tatarki, w lok. km 2+640 wraz z przebudową dojazdów od km 2+560 do km. 2+900