Blok informacyjny

Aktualnie znajdujesz się: Strona główna

Strona główna

Aktualności

Informacje państwowe

Informacje lokalne
08.01.2021

UWAGA:
w postępowaniu przetargowym pn.: ,,Wycinka, cięcie pielęgnacyjne drzew w ciągach dróg powiatowych" znak sprawy PZD.3411.09.2020 w SIWZ pkt. 10 ustęp b oraz w załączniku nr 4 do SIWZ wymaganym sprzętem jest rębak do gałęzi o mocy min.70 KM a nie rębak do gałęzi o mocy min.70 kw. Omyłkowo wpisana jednostka została skorygowana. Załącznik został poprawiony.

Informacje państwowe

Informacje lokalne
07.01.2021

UWAGA:
w postępowaniu przetargowym pn.: Remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami" znak sprawy PZD.3411.11.2020 w załączniku nr 4 do SIWZ wymaganym sprzętem jest remonter a nie wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno – asfaltowych. Załącznik zostal poprawiony.